هتل آسمان اصفهان مجموعه ای است با امکانات وسیع رفاهی، تفریحی که در حاشیه زاینده رود و در زمینی بالغ بر مساحت ۹ هزار متر مربع، احداث شده. ارتفاع هتل آسمان اصفهان بیش از ۴۰ متر و مشتمل است بر سیزده طبقه که دارای ۱۰۰ اتاق بوده و مطابق آخرین استانداردهای لازم و متد های روز اروپائی ساخته شده.

.

 

 

آدرس: ایران اصفهان خیابان مطهری، روبروی پل فلزی