از لحاظ مختصات جغرافیایی، شهر یزد و میدان مارکار دقیقا محلی که ساعت مارکار، در آنجا قرار دارد، نقطه وسط ایران است.

.

 

 

ساعت فردوسی در میدان مارکار یزد را فردی بنام، “پشوتن‌جی دوسابایی مارکار” ساخته است. به همین علت به ساعت “مارکار” مشهور است.
این ساعت، ساعت عمومی و بزرگی است که در میدان مارکار یزد قرار دارد و دقیقا از لحاظ مختصات جغرافیایی، درست در وسط ایران قرار گرفته است.
مجموعه میدان مارکار و دبیرستان مارکار و پرورشگاه مارکار با هزینه پشوتن‌جی دوسابایی مارکار که از زرتشتیان ساکن هند بود، ساخته شده‌ است.

.

 

 

ساعت مارکار، یک اثر تاریخی است و به عنوان بخشی از مجموعه مارکار در فهرست آثار ملی ثبت گردیده است.

.

 

به گفته محققین، این ساعت با اشعاری از شاعر بومی به نام مرحوم ناصر، تزیین شده است و با حرکت مطابق عقربه ساعت و خلاف حرکت خودروها، تاریخ احداث و هنر این شاعر بر بازدید کننده روشن می شود.
البته در چرخش اول بیت ها و در چرخش دوم مصرع ها ملاک هستند، این ابیات عبارتند از:
.

* ز فردوسی اکنون سخن یاد گیر / سخن های پاکیزه و دلپذیر

*بزرگی سراسر به گفتار نیست / دوصد گفته چون نیم کردار نیست

* به داد و دهش دل توانگر کنید / ز آزادگی بر سر افسر کنید

* جز از نیکنامی و فرهنگ و داد / ز رفتار گیتی نگیرید یاد
مصرع اول: چون به سعی و اهتمام مارکار / مصرع دوم: گشت در این برج ساعت برقرار /
مصرع سوم: :روح فردوسی پی تاریخ گفت/ مصرع چهارم: شادم از کردار نیک مارکار

.
گفتنی است؛ مصرع آخر با بهره گیری از حروف ابجد و کاربرد عدد مرکب، تاریخ احداث بنای ساعت یعنی ۱۳:۲۰ هجری شمسی را متذکر می شود.
.
منبع: خبرگذاری صدا و سیما