قنات مون که در یکی از محله‌های شهرستان اردستان در استان اصفهان قرار دارد، به عنوان عجیب‌ترین و تنها قنات دو طبقه در دنیا شناخته می‌شود.

.

 

 

قنات مون که در یکی از محله‌های شهرستان اردستان در استان اصفهان قرار دارد، به عنوان عجیب‌ترین و تنها قنات دو طبقه در دنیا شناخته می‌شود. قدمت ساخت این قنات تقریبا به بیش از ۸۰۰ سال می‌رسد و در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

.

 

 

مساله عجیب در ساختار مهندسی قنات مون این است که در هر طبقه از این قنات آب به طور مستقل در جریان است، به نحوی که آب این دو طبقه با هم مختلط نمی‌شود. قنات مون که از شاهکارهای جالب مهندسی ایران باستان بشمار می‌رود، به عنوان عجیب‌ترین و تنها قنات دو طبقه دنیا در تیرماه سال ۱۳۹۵ به ثبت میراث جهانی یونسکو رسید و از زیباترین جاهای دیدنی اطراف اصفهان است.

.

 

 

جالب است بدانید که آب قنات زیری گرم‌تر و آب قنات رویی شیرین و گوارا است و در گذشته به عنوان آب آشامیدنی استفاده می‌شد.