بندر تیاب | هرمز کهنه

 بندر تیاب؛ با جمعیتی حدود ۲۵۰۰ نفر، در بخش مرکزی میناب در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است. درباره بندر تیاب | هرمز کهنه . بندر تیاب؛ با جمعیتی حدود ۲۵۰۰ نفر، در بخش مرکزی میناب در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است.   بندر تیاب در شرق بندر عباس، غرب […]