بندر تیاب؛ با جمعیتی حدود ۲۵۰۰ نفر، در بخش مرکزی میناب در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است.

درباره بندر تیاب | هرمز کهنه

.

بندر تیاب؛ با جمعیتی حدود ۲۵۰۰ نفر، در بخش مرکزی میناب در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده

است.

 

بندر تیاب در شرق بندر عباس، غرب میناب، و شمال بندر کلاهی قرار دارد.

 

بندر تیاب در واقع بخشی ار سرزمینی است که میان و دورتا دور آن را آب دریای عمان فرا گرفته است

 

و ۲ جاده میناب به بندر تیاب و جاده مازغ پایین آن را به سرزمین اصلی متصل ساخته است.

 

اهالی بندر تیاب ترکیبی از شیعه و اهل سنت هستند.

 

شغل اهالی بندر تیاب مرتبط با دریاست و بیشتر به صیادی و ماهیگیری، پرورش میگو، تجارت مربوط است.

 

 

بندر تیاب در واقع همان بخش میناب قدیم یعنی هرمز کهنه است. در واقع بندر هرمز نام اصلی

 

بندر تیاب در گذشته بوده است و تاریخی غنی دارد.

 

ارتباط بندر هرمز کهنه یا بندر تیاب کنونی از طریق خوری بوده است که به دریا وصل می شده

 

است و در گذشته صدها کشتی از سراسر آسیا بخصوص هند، چین و آفریقا در این بندر

 

محموله های خود را تخلیه یا بارگیری می کردند.

 

قدیمی ترین اشاره تاریخی به بندر هرمز (کهنه) که بندر تیاب کنونی است در نوشته های یکی

 

از سرداران اسکندر مقدونی بنام نارخئوس (۳۲۵ قبل میلاد مسیح) است.

 

نارخئوس درباره بندر هرمز بیان کرده است:

 

شهری آباد در کنار رودخانه آرامیس و در ساحل هرموزیان و در بخش کرمانیا

 

نارخئوس از سرسبزی منطقه مغستان (میناب امروز) تعجب می کند و می نویسد:

 

در آنجا همه گونه درخت دیده می شود به جز درخت زیتون.