اگر شما هم سرگرم تهیه فهرستی برای سفرتان هستید، شاید به مقداری کمک احتیاج داشته باشید.

هنگامی که شما در نظر دارید مسافرت بروید، بوم نشین برای راهنمایی شما در این سفر چیزهای زیادی را درنظر می‌ گیرد. بوم نشین یک فهرست از مقاصد مسافرتی دارد و با استفاده از عواملی همچون بودجه، آب‌ و هوا، و مدت ‌زمانی که شما عزیزان در اختیار دارید، مشخص می‌ کند که کجا بروید. این فهرست شامل سفرهایی است که می‌تواند برای تمام خانواده‌ها مفید باشد. درنظر داشته باشید که این مقاصد، لازم نیست حتماً بهترین جاها باشند. حتی می ‌توانید یک روز را در نزدیک ‌ترین شهرتان هم بگذرانید، از یک پارک محلی بازدید کنید، یا به ‌عنوان یک سفر کوتاه، به نزدیک ‌ترین پارک ملی بروید. البته اگر ترجیح می‌ دهید هر بار همین نوع سفر را داشته باشید، این هم خیلی عالی است. بوم نشین به شما کمک می‌کند دست به کار تهیه ایده‌های مسافرت خانوادگی خودتان بشوید. پس با بوم نشین همراه باشید.