کویر مرنجاب اصفهان

کویر مرنجاب اصفهان یکی از کویرهای کوچک اما بسیار زیبای ایران است که در قلب بیابان های مرکزی ایران قرار دارد. این کویر در دل خود یک کاروانسرای بسیار زیبا دارد که به کاروانسرای مرنجاب معروف است و البته یکی از ۹۹۹ کاروانسراهایی است که شاه عباس صفوی در ایران ساخت. .     چرا […]