کوه کرکس نظنز اصفهان

کوه کرکس یکی از رشته کوه‌های مرکزی ایران است که در شهر کاشان در قسمت غرب شهرستان نطنز قرار دارد. سطح زیر پوشش کوهستان کرکس در استان اصفهان بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار است که ۷/۹۷ هزار هکتار منطقه حفاظت شده و غیر قابل شکار است. این کوه به دلیل ارتفاع زیاد همیشه پوشیده از […]