در مهریز یزد کجا را ببینیم؟

اگر بخواهیم به شهری سفر کنیم که معماری کویری و باغ و درخت را با هم داشته باشد، بهترین مقصد مهریز یزد است.     مهریز یزد کجاست؟   از تهران که با ماشین راه بیافتیم، حدود ۷ ساعت رانندگی در مسیری کویری در پیش داریم. از اتوبان قم به کاشان می‌رسیم. نائین،‌ اردکان، میبد […]