می‌توانید با بیل مکانیکی و کلنگ سفر کنید؟ | هیچهایک؛ این سفر آدم غرغرو نمی‌خواهد

همه چیز اول صحنه‌ای در فیلم‌ها بود، یک جوان غربی با یک کوله پشتی کنار جاده ایستاده و انگشت شستش را رو به بالا گرفته تا یک ماشین رد شود و او را رایگان تا جایی که مسیرشان یکی است، برساند.     بعد از آن کم کم دوست و آشناهایی که از فرنگ بر […]

وسایل مورد نیاز کمپینگ یک شبه

پیش از آماده شدن برای سفرهای کمپینگ چند روزه بهتر است در ابتدا یک شب را در دل طبیعت بگذرانید. اولین قدم برای آغاز این سفر، آماده کردن کوله‌تان است.   کوله‌ای که نه باید آنقدر سنگین باشد که در میانه راه از حمل آن عاجز شوید، نه آنقدر خالی باشد و بی تجهیزات بروید […]