معرفی جاهای دیدنی شهر سراب دوره لرستان

سَراب‌دوره شهری است در استان لرستان در غرب ایران. این شهر مرکز شهرستان چگنی است. اراضی این منطقه قسمتی جلگه و قسمتی در دامنه کوه کوهستانی است و آب و هوایی معتدل دارد. آب مورد نیاز منطقه چگنی از رودخانه، چشمه‌ها و حوزه‌های آبرفتی کوه‌های اطراف تأمین می‌شود. .     محصولات آن بیشتر غلات، […]

کاکارضا لرستان

از آثار ملی ایران که دراستان لرستان در ۳۵ کیلومتری شمال خرم آباد درروستای کاکا رضا در دامنه کوه الشتر قرار دارد آبشار کاکا رضا است. از آنجایی که بر دامنه کوه الشتر گل های فراوانی می روید این آبشار را به “گل هو” یعنی جایی که گل خوب دارد شهره کرده است .   […]