شهر خور و بیابانک، شهری کویری در قلب کشور

خور و بیابانک شهری کویری با آب و هوایی بسیار گرم و خشک در و سزمینی آکنده از شگفتی در اصفهان است. .     طبق برخی اسناد قدمت خور و بیابانک به قبل از اسلام و زمان ساسانیان می‌رسد. وجود تپه‌های ۴ هزار ساله باستانی ایراج و آثار تاریخی چون قلعه بیاضه و جندق […]