چرا داخل هواپیما سرد است؟

ممکن است فکر کنید در صورتی که بخواهید یک پرواز داخلی در داخل کشور داشته باشید زیاد لازم نیست تا لباس های گرم بپوشید، اما وقتی داخل هواپیما می روید می بینید که داخل آن خیلی سردتر از چیزی است که فکرش را می کرده اید و با خودتان می گویید شاید داخل یخچال متحرک […]