پارک ملی قمیشلوی اصفهان، قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان

پیشرفت تمدن بشر و توسعه شهر نشینی موجب دوری انسان از طبیعت شد و برداشت های بی رویه از منابع طبیعی همراه با قطع درختان و ساخت و سازهای بی رویه در سراسر جهان در حال از بین بردن و آلوده کردن محیط زیست است. .     اغلب مناطقی که هنوز توسط انسان تخریب […]