۸ کشور پرطرفدار برای مهاجرت ایرانیان در سال ۲۰۲۱

در سال های اخیر نرخ رشد مهاجرت در ایران بسیار افزایش یافته است     هرکس بنابه هدف خود کشوری را انتخاب می کند و آینده خود را می سازد. بهترین نوع مهاجرت از نوع کاری و تحصیلی است و خوشبختانه در سال های اخیر کشور های مختلف دنیا امکانات و تسهیلات متنوعی را برای […]