جندق، شهر دوهزار ساله

جندق شهری کوچک در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران در شمال شرقی استان اصفهان و از توابع شهرستان نائین است. وجه تسمیه جندق از دو کلمه جنب ( کنار ) و دق ( دشت ، کویر و زمین ) به دست آمده است . اهل ادب و هنر شاعر نام آشنای قرن دوازدهم هجری قمری […]