مسجد جامع عتیق، نگین اصیل معماری اسلامی

مسجد جامع عتیق اصفهان قدیمی‌ترین بنای تاریخی موجود در اصفهان است     تاریخ ساخت این مسجد چهار ایوانی را متعلق به دوران سلجوقیان می‌دانند . بنای دوره‌ی تاریخی ایران که عظمت و شکوهش هنوز بعد از سال‌ها و قرن‌ها، زبان‎‌زد خاص‌وعام است. بنایی زیبا و سرگل تمام بناهای تاریخی‌ تا به امروز شناسایی شده. […]