مزایا و معایب تنهایی سفر رفتن

در فکر سفر انفرادی هستید؟ بسیار خب! ولی پیش از تصمیم گیری به این نکات توجه کنید   ۱. شما می توانید هر زمانی، هر کاری که دوست دارید انجام دهید.   مطمئنا این مورد، مثبت ترین ویژگی سفر انفرادی است. دوست دارید ساعت ۱۰ صبح از خواب بیدار شوید؟ هیچ مانعی نیست! دوست دارید […]