شیرینی سنتی یزد چیست و از کجا بخریم؟

کمتر کسی‌ست که از یزد دست خالی برگردد. تنوع شیرینی های سنتی یزد آنقدر زیاد است که نمی‌دانی باید کدام را بخری، در نتیجه به خودت می‌آیی و می‌بینی که بیشتر هزینه سفر، خرج خرید شیرینی سنتی یزد شده است.     قطاب   تنوع شیرینی‌های سنتی یزد خیلی زیاد است، به همین خاطر هم […]