نکاتی مفید برای سفرهای خانوادگی

سفر کردن با کودکان و نوزادان تجربه ای است که تفاوت های زیادی با سفر کوله پشتی، مجردی یا با همسر دارد. قبل از سفر با کودکان و نوزادان سؤالات مختلفی ممکن است ذهن شما را مشغول کند. .     چه وسایلی را باید با خود ببریم؟ آیا می توانیم با کودک خود یک […]