نقطه وسط ایران کجاست؟

از لحاظ مختصات جغرافیایی، شهر یزد و میدان مارکار دقیقا محلی که ساعت مارکار، در آنجا قرار دارد، نقطه وسط ایران است. .     ساعت فردوسی در میدان مارکار یزد را فردی بنام، “پشوتن‌جی دوسابایی مارکار” ساخته است. به همین علت به ساعت “مارکار” مشهور است. این ساعت، ساعت عمومی و بزرگی است که […]