زیباترین دریاچه های نمک ایران کجاست؟

دلتان می‌خواهد جایی بروید که تا چشم کار می‌کند، سفیدی باشد؟     دلتان می‌خواهد جایی بروید که تا چشم کار می‌کند، سفیدی باشد؟ سفیدی‌ای که اینبار نه به خاطر برف، که به خاطر نمک به وجود آمده. ایران، کشوری خشک و نیمه‌بیابانی‌ست و به همین دلیل دریاچه‌های نمک زیادی دارد. برخی از دریاچه‌ های […]