آشنایی با روستای ابیانه | نگین سرخ اصفهان

در زمان های گذشته وقتی بسیاری از روستانشین ها با اهداف مختلف ترک کاشانه می کردند و راهی شهرها می شدند، فکرش را هم نمی کردند که روزگاری زادگاه شان به جایی برای گذراندن تعطیلات تبدیل شود و بر سر زبان ها بیفتد. .     امروزه روستاها یکی از جاذبه های مهم گردشگری هستند […]