رسم‌های عجیب و دیدنی محرم

برپا شدن داربست‌ هئیت‌های عزاداری و آویزان شدن پرچم‌های قرمز و سیاه از در و دیوار شهر و مردم سیاهپوش، تصویرهای ماندگار ماه محرم هستند. .     محرم که میشود دسته‌های عزاداری با زنجیر و طبل و سنج به خیابان می‌آیند، بوی اسپند همه جا را پر می‌کند و بساط دیگ‌های نذری برپا و […]