معرفی خانه پیرنیا در نایین

خانه پیرنیا نایین که به خاطر معماری خاصی که دارد شناخته شده است و از گذشته تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است     خانه پیرنیا نایین در استان اصفهان و جایی در نزدیک مسجد جامع این شهر قرار دارد، اثری که در ایام گذشته خانه ی حاکم نایین بوده است […]