روش تهیه جگر وَز لرستان

جگر وز یک غذای محلی در استان لرستان است که چندی پیش به ثبت میراث ملی رسیده و آوازه جهانی پیدا کرده‌است. این غذای لذیذ با استفاده از جگر گوسفند و پرده دیافراگم آن درست می‌شود. .     جگر یا کبد گوسفند یا گاو یکی از لذیذ ترین گوشت ها برای تهیه کباب است […]