جواهرده کجاست؟ چگونه به آنجا برویم؟

در یک ایرانگردی دیگر، بوم نشین می خواهد شما را با خود به یکی از روستاهای بهشتی شمال ایران، در استان مازندران و در شهرستان زیبای رامسر ببرد و کمی شما را از این زندگی ماشینی دور کند. با ما به روستای جواهرده سفر کنید و چند دقیقه ای خود را از این دنیا دور […]