در کدام رستوران‌های اصفهان بریونی بخوریم؟

در سفر به اصفهان باید چه کارهایی کنیم؟ بدون شک یکی از کارهای اصلی خوردن بریانی اصفهان است، غذایی که هرجایی نمی‌توان پیدایش کرد. اگر هم بشود به خوبی آن بریانی که در اصفهان می‌خوریم نیست     فقط اصفهانی‌های اصیل می‌دانند که اسم این غذا، بریان است و بقیه به اشتباه به آن بریانی […]