پیست اسکی فریدون شهر اصفهان

پیست اسکی فریدون شهر در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان ودر نزدیکی فریدون شهر قرار دارد . .     ارتفاع این پیست از سطح دریا در دامنه پیست ۲۶۰۰ متر و در بالاترین قسمت حدود ۳۰۰۰ متر است . شیب این پیست نیز نسبتا تند است . بارش برف در منطقه فریدون شهر در ایام […]