استفاده از تلفن همراه در طول پرواز ممکن است به‌زودی اتفاق بیافتد

در هواپیما مهمانداران و مسافران به استفاده کردن از تلفن همراه همیشه معترض هستند و تمایل دارند که در پرواز خارجی یا داخلی از تلفن همراه استفاده نشود. به همین خاطر ممکن است تا به حقیقت رسیدن این موضوع سال‌ها فاصله داشته باشیم. .     شما تصور کنید با وجود ازدحام و شلوغی و […]