باغ گل های اصفهان | بازدید از باغ گل های اصفهان

باغ گل های اصفهان شامل محوطه ای است به وسعت ۶۷۰۰۰ متر مربع و در آن شما شاهد باغ گیاهان دارویی ، باغ رز ، باغ صخره ای ، باغ ایرانی و همچنین دارای قسمت های مختلف از باغ ها و گیاهان گوناگون می باشد که از طریق حصاری نسبت به دیگر بخش های باغ […]