بصورت سنتی و امکانات کم نظیر جهت رفاه حال گردشگران عزیز