رزرو سوئیت ۲۰ متری برای ۱ تا ۴ نفر (با صبحانه، دارای توالت فرنگی و حمام اختصاصی) به ازای هر نفر اضافه ۶۰ هزارتومان