رزرو سوئیت برای ۲ نفر ( با صبحانه، دارای یک اتاق خواب، یک تخت دبل، ۲ مبل تخت خواب شو تک نفره، شوفاژ، اسپیلیت، تلویزیون،توالت ایرانی و فرنگی و حمام اختصاصی )

رزرو سوئیت برای ۳ نفر ( با صبحانه، دارای یک اتاق خواب، یک تخت دبل، ۲ مبل تخت خواب شو تک نفره، شوفاژ، اسپیلیت، تلویزیون،توالت ایرانی و فرنگی و حمام اختصاصی )

رزرو سوئیت برای ۴ نفر ( با صبحانه، دارای یک اتاق خواب، یک تخت دبل، ۲ مبل تخت خواب شو تک نفره، شوفاژ، اسپیلیت،تلویزیون، توالت ایرانی و فرنگی و حمام اختصاصی )

به ازای هر نفر اضافه ۴۰ هزار تومان