متراژ هر سوئیت از ۱۶ تا ۳۵ متر

سرویس فرنگی و ایرانی و حمام اختصاصی

تخت خواب ۲ تا ۴ نفره

با امکانات کامل