اقامتگاه دارای ۲ عدد سرویس بهداشتی ایرانی و ۱ عدد سرویس بهداشتی فرنگی و ۲ عدد حمام می باشد. ظرفیت اتاق ها ۵ نفر می باشد اما قابلیت اضافه شدن تا ۱۰ نفر نیز میسر می باشد و برای تورها تا ۸۰ نفر ظرفیت موجود می باشد.