اقامتگاه بوم گردی آرسون با ظرفیت کلی اسکان و پذیرش ۵۰ گردشگر، دارای ۶ باب اتاق سنتی با چیدمان و معماری به سبک و سیاق قدیم است که هر اتاق با ظرفیت اسکان ۸ نفر مجهز به سرویس کف خواب می باشد.