مسجد جامع عتیق اصفهان قدیمی‌ترین بنای تاریخی موجود در اصفهان است

 

 

تاریخ ساخت این مسجد چهار ایوانی را متعلق به دوران سلجوقیان می‌دانند . بنای دوره‌ی تاریخی ایران که عظمت و شکوهش هنوز بعد از سال‌ها و قرن‌ها، زبان‎‌زد خاص‌وعام است. بنایی زیبا و سرگل تمام بناهای تاریخی‌ تا به امروز شناسایی شده. مسجد جامع عتیق با نام‌های مسجد جامع اصفهان و مسجد جمعه هم شناخته می‌شود.

 

 

 

مسجد جامع عتیق، نگین اصیل معماری اسلامی

 

این مسجد یکی از بناهای بسیار مهم است. نمایی کنونی مسجد متعلق به دوران‌های مختلف، به خصوص عصر صفوی است. ویژگی اصلی مسجد داشتن ورودی‌های متعدد است. هرکدام از این ورودی‌ها می‌توانند فضای متعدد مسجد را به‌بخش‌هایی از بافت داخل وصل کنند.ورودی‌ها هم در یک زمان مشخص و ثابت ساخته نشده‌اند و هر یک اثری باقی‌مانده از اعصار مختلف است. بخش‌های مختلفی از این مسجد وجود دارد که به خاطر زیبایی و ویژگی‌های خاص تاریخی و ساخت آن، محبوب و معروف شده است. یکی از این بخش‌ها محراب الجایتو است که به دستور سلطان محمد خدابنده ساخته شده وگچبری‌های آن محصورکننده است.
مدرسه‌ی مظفریه هم در این مسجد وجود دارد.

 

 

 

آدرس: خیابان مجلسی
ساعت بازدید: ۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰