شهر زیرزمینی کرد علیا از توابع بخش کرون شهرستان تیران در استان اصفهان با بیش از ۲۰ هزار متر مربع وسعت، یکی از خاص ترین شهرهای زیرزمینی دنیاست.

.

 

 

قدمت این شهر به دوره اشکانیان بازمی‌گردد و کاربری آن نظامی – امنیتی بوده است. بعد از کشف این شهر زیرزمینی در سال ۱۳۹۵ تاکنون تنها ۱۶۰۰ مترمربع از آن قابل بازدید و بهره‌برداری است. کارشناسان معتقداند این شهر زیر زمینی متعلق به دوران صفویه است که از سوی ارامنه ساکن منطقه ساخته شده.

.

 

 

از زمان شاه عباس اول صفوی که ارامنه به سمت اصفهان کوچ کردند، بخشی از ارامنه در روستای “کرد علیای” تیران وکرون ساکن و به کشاورزی و دامپروری مشغول شدند که از همان زمان به دلیل زمستان های سرد و طاقت فرسا و نا امنی های موقتی که در منطقه وجود داشت مردم روستای کرد علیا را به این فکر واداشت که در زیر خانه های خود دست کندهای زیر زمینی ایجاد کنند تا خود و دام هایشان در زمانهای نا امنی و زمان سرماهای طاقت فرسا از این دست کنده ها به عنوان یک پناهگاه استفاده کنند،تمامی این دست کند ها که دارای راهروهای عریض و اتاقک های تو در تو می باشند به یکدیگر راه داشته و در مجموع یک شهر زیر زمینی وسیع را تشکیل می دهند. در طول گذر زمان و با مهاجرت ارامنه از این منطقه بصورت تدریجی این دست کند ها هم، کم کم جایگاه خود را از دست داد و در برخی از آن ها مسدود شده بود.

.

 

 

این شهر زیر زمینی در زیر هشتاد خانه روستایی قرار دارد وتخمین زده می شود مساحتی در حدود ۲۰هزار متر مربع داشته باشد که در حال حاضر حدود هزار متر مربع از آن آماده شده است.