سیتی سنتر اصفهان یا “قلب شهر” اصفهان بزرگترین مراکز تجاری ایران و چهارمین مرکز خرید بزرگ در جهان است.

.

 

 

سیتی سنتر اصفهان یا “قلب شهر” اصفهان بزرگترین مراکز تجاری ایران و چهارمین مرکز خرید بزرگ در جهان است و با وجود اینکه هنوز پروژه‌ای نیمه تمام محسوب می‌شود، نه تنها عظمت فیزیکی آن به چشم می‌آید، بلکه جای خود را در فرهنگ و سبک زندگی اصفهانی‌ها به خوبی باز کرده است. تا امروز بزرگترین پروژه‌های تجاری که در شهر اصفهان قرار گرفته‌اند در عظمت و لوکس بودن، به گرد پای سیتی‌ سنتر هم نمی‌رسند؛ البته پروژه‌هایی با این مقیاس امکان جانمایی در بافت شهر را نداشته و ندارند. سیتی‌ سنتر اصفهان، برای همه شهروندان اصفهانی، تجربه‌ای نو است!